Az alapítvány vagyona
Itt biztonságosan használhatod a Bankkártyádat!
Ne engedd elveszni az Adód 1%-át!
Számodra csak egy gesztus, másoknak létfontosságú lehet!

Az adószámunk:  18727865-1-07   

YouTube-videoklip


AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA,  A VAGYON MŰKÖDTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 

A Gospel Worker 2014 Keresztény Alapítvány nyílt alapítvány.


Részletek az alapító okiratból:

"Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi  személyiséggel nem  rendelkező szervezet csatlakozhat,  amennyiben az  Alapítvány
céljaival egyetért, azokkal azonosulni tud, valamint jelen alapító okiratban foglaltakat elfogadja, továbbá amennyiben az alapítvány céljait anyagi eszközeivel, vagy bármely más módon (pl. tárgyi eszköz, berendezés,  felszerelés,munkavégzés, önkéntes tevékenység  stb.  rendelkezésre bocsátásával/kifejtésével) támogatni kívánja. A  csatlakozók  támogatásuknak  az  Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával, tevékenységük kifejtésével nem válnak alapítókká."


"1.) Az Alapítvány induló vagyona  (tőkéje) 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint, amely  teljes egészében  készpénzből áll.  Az Alapítvány vagyonának teljes összege felhasználható az Alapítvány céljaira kérelem, pályázat, vagy  kurátori  kezdeményezés  útján,  mint  az  Alapítvány  vagyonának  felhasználási módjaiként. 

2.) Az Alapító  törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány  teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány  vagyonának  felhasználásáról  az  alapító  okirat  rendelkezései,  továbbá  az Alapítványhoz csatlakozó  adományozók  által meghatározott  és  a Kurátor által  elfogadott feltételek keretei között a Kurátor szabadon dönt. Az Alapítvány csak olyan módon vállalhat kötelezettséget,  amely  nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. Az Alapítvány hitelt nem vehet fel. Az Alapítvány  jogosult gyűjtési akciókkal, alapítványi csatlakozások elfogadásával és az alapítói vagyon  kamathozadékaival  bevételre  szert  tenni. Az  Alapítvány  fent megjelölt  induló  vagyona növekedhet  az  alapítói  befizetésekkel,  magánszemélyek,  jogi  személyek,  illetve  jogi személyiséggel  nem  rendelkező csatlakozók  készpénzes  (bármely  pénznemben)  és természetbeni  hozzájárulásaival,  az  Alapítvány  rendelkezésére  álló  vagyoni  eszközök hozadékaival, valamint a kezelőszerv gazdálkodásának eredményével. A bevétel az Alapítvány céljainak kiteljesítését szolgálja.

3.) Az Alapítvány vagyonát az alapító által kijelölt Kurátor kezeli. Az Alapítvány a céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan  gazdálkodik, tartozásaiért  saját vagyonával  felel. Az Alapító a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával nem felel. Az Alapítvány gazdálkodásával kapcsolatos könyvelést,a jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást, költségek tételes  elszámolását  a Kurátor által megbízott könyvelő, könyvvizsgáló végzi. A könyvelő, könyvvizsgáló a tevékenységet megbízási szerződés alapján látja el. Az összes jövedelem csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés, így az Alapítvány vagyonának a  felhasználása a Kurátor hatásköre. A Kurátor feladata az Alapítvány céljára rendelt vagyon  leghatékonyabb  ködtetése, így különösen meg kell tennie mindent annak  érdekében,  hogy  az  Alapítvány  vagyonát  a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelőn gyarapítsa.

Az Alapítvány csak kiegészítő jelleggel folytathat gazdasági tevékenységet. Így csak az Alapítványi céllal közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatható és Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak. Az Alapítvány újabb alapítványt nem létesíthet, alapítványhoz nem csatlakozhat, vagyont sem nyújthat más alapítványnak .Az  Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja és nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre és csak céljainak megvalósítására  fordíthatja."

(Gospel Worker 2014 Keresztény Alapítvány Alapító Okirat.) 


Kérdésed van?

gospelworker2014@gmail.com

Nagy Attila
06 70/322-86-17Kérlek, ha megteheted, segítsd a munkánkat akár a legkisebb összeggel, amit jelentéktelennek gondolsz.

UniCredit Bank

IBAN: HU21

 10918001-00000073-33950013

SWIFT code: BACXHUHB


A segítségedet előre is köszönöm!

Nagy Attila
Kurátorlátogató számláló


100 Ft. a kalapba...
Támogasd a munkánkat!


Ezt megteheted átutalással.

UniCredit Bank.

10918001
-00000073
-33950013

Ne feledd, akár
egy jelképes
összeg,
100 Ft
is
nagyon
nagy
segítség
lehet.


Comments